1.   aardrijkskunde zn. 'geografie'
categorie:
leenvertaling, verkorting
Nnl. in een boektitel Vallemonts historie-saal, van alles 't geen men moet weeten, wegens de tydrekenkunde, aardr{U+0133}kskunde, blasoen [1703].
Neologisme, ingevoerd ter vertaling van Latijn geographie (uit geo- en -grafie). Het eerste lid is het zn. aardrijk (als tegenstelling tot hemelrijk), mnl. erderike 'aardrijk' [1494-1512; MNW], samengesteld uit aarde en rijk 1; het tweede lid is kunde 'kennis'.
Fries: ierdrykskunde


  naar boven