1.   lobotomie zn. 'bepaalde herseningreep'
categorie:
leenwoord, geleerde schepping
Nnl. lobotomie [1956; Coëlho].
Internationaal neologisme, gevormd uit Latijn lobus 'kwab, hersenkwab', zie lob 1, en het medische achtervoegsel -tomie 'chirurgische insnijding', uit Grieks -tomíā 'snede, het snijden', horend bij tomḗ 'id.', afleiding van témnein 'snijden', zie atoom.
Bij een lobotomie worden d.m.v. een chirurgische ingreep de verbindende zenuwbanen tussen verschillende hersenkwabben doorgesneden. Men meende daarmee bepaalde psychische stoornissen te kunnen verhelpen. De ingreep wordt nu nog maar zelden toegepast.
Fries: lobotomy


  naar boven