1.   onager zn. 'wilde ezel (Equus hemionus)'
categorie:
leenwoord
Nnl. onager 'wilde ezel' [1832; Weiland].
Ontleend aan Latijn onager 'wilde ezel', ontleend aan Grieks ónagros 'id.', gevormd uit ónos 'ezel', zie ezel, en het bn. ágrios 'wild', afleiding van agrós 'veld', dat verwant is met akker.
Fries: -


  naar boven