1.   sloerie zn. 'slet'
Mnl. slore 'slechte vrouw' in Sijn moeder was ... Een gygantinne, ene slore 'zijn moeder was een reuzin, een slechte vrouw' [1390-1410; MNW-R]; vnnl. sloore 'slons, lelijke of vuile vrouw' [1573; Thes.], slory, sloery 'id., lichtzinnige vrouw', in Dan kan onse Sloere-slory, Dantelory, Ras opstaen van hare val [1629; iWNT], vuyle sloeryslet [1641; iWNT], ook sloer 'lichtzinnige vrouw' in menig sloer hier binnen onze Stad [1644; iWNT sloer I].
Sloer is wrsch. een nevenvorm van sleur (v.) dat zowel 'vod' als 'sloof' en 'sullige vrouw' betekent, vergelijk ook mnl. sloore 'slons, lelijke of vuile vrouw', zie slordig.
Nzw. (dial.) slör f. 1. vaatdoek; 2. slet.
Fries: -


  naar boven