1.   buggy zn. 'licht rijtuig; opvouwbaar kinderwandelwagentje'
categorie:
leenwoord
Nnl. buggy 'licht rijtuigje voor één paard' [1914; Dale], 'opvouwbaar wandelwagentje' [1984; Dale].
Ontleend aan Amerikaans-Engels buggy 'kinderwandelwagentje' [1894; OED], een gespecialiseerde betekenis van Engels buggy 'licht rijtuig, wagentje', een woord van onbekende herkomst.
Uit de basisbetekenis 'rijtuig(je)' hebben zich verschillende andere betekenissen ontwikkeld zoals in het Amerikaans-Engels die van 'kinderwagentje', eerst in de samenstelling baby buggy [1890; OED baby]. Het Brits-Engels gebruikt pushchair.


  naar boven