1.   kleptomanie zn. 'steelzucht'
categorie:
geleerde schepping
Nnl. kleptomanie 'ziekelijke steelzucht' [1885; Groene Amsterdammer].
Internationaal neologisme, gevormd uit Grieks kléptein 'stelen' en manie 'ziekelijke zucht tot iets'. Het is al eerder geattesteerd in het Engels als cleptomania [1830; OED].
Grieks kléptein is verwant met: Gotisch hlifan 'stelen', hliftus 'dief' (geen verwante woorden in de andere Germaanse talen); Latijn clepere 'stelen', cleps 'dief'; Middeliers cluain 'bedrog' (< *klop-ni-); Tochaars B klyepträ 'raakt aan'; < pie. *klep-, *klop- 'stelen' (LIV 363).
Fries: kleptomany


  naar boven