1.   herbicide zn. 'onkruidverdelgingsmiddel'
categorie:
geleerde schepping
Nnl. herbicide 'verdelgingsmiddel voor onkruid' [1961; van Dale].
Internationaal wetenschappelijk neologisme, afgeleid van Latijn herba 'gras, kruid, plant' (Frans herbe, Engels herb), dat in het klassiek Latijn, maar niet in de moderne talen, ook 'onkruid' betekende; zie verder herbarium. Het achtervoegsel -cide 'het doden, doder' gaat terug op Latijn -cīda, 'doder, verdelger', de stam van -cīdere 'hakken, vellen, slachten', de combinatievorm van het simplex caedere 'id.', zie incisie.
Klassiek-Latijnse afleidingen met dit achtervoegsel zijn bijv. homicīda 'moordenaar', patricīda 'vadermoordenaar'. In de moderne Romaanse talen en het Engels worden er gemakkelijk nieuwe afleidingen mee gevormd, die in sommige gevallen ook ontleend zijn in het Nederlands, bijv. insecticide 'insectenverdelgingsmiddel', pesticide 'landbouwfgif tegen ziekten en plagen', suicide 'zelfmoord'.


  naar boven