1.   secundair bn. 'in de tweede plaats komend'
categorie:
leenwoord
Nnl. secundair 'in de tweede plaats komend; na de eerste de volgende in rang, plaats, tijd of belang' in Tweede Reeks; Secundaire formatien [1844; WNT trias], secundair 'tweede; middelbaar (in vaste verbindingen)' in secundaire scholen 'middelbare scholen, waarop middelbaar onderwijs gegeven wordt' [1847; Kramers], secondaire scholen [1858; Weiland].
Ontleend, oorspr. via Frans secondaire 'in de tweede plaats komend, tweederangs' [1287; Dauzat], maar met -u- o.i.v. de Latijnse vorm, aan Latijn secundārius 'tweede, tweederangs', afgeleid van secundus 'tweede, in de tweede plaats, volgende', zie seconde.
Fries: sekundêr


  naar boven