1.   secreet 2 zn. 'toilet; kreng'
categorie:
leenwoord, verkorting
Mnl. secreet 'afgezonderde plaats (waar men zich aan de ogen van anderen onttrekt); wc' in Niemant sal sijn secreet setten voer een anders voordoor 'niemand mag zijn secreet voor de voordeur van iemand anders zetten' [1455; MNW]; nnl. 'kreng, naarling' in door het toevoegen der woorden "sekreet, doerak, luilak en lellebel" [1887; WNT vuil I], '(Bargoens) hoer' [1906; Boeventaal], 'mispunt, kreng (ook van motoren, instrumenten e.d.)' zoals in dat secreet doet 't weer niet [1984; Van Dale].
In de oudste betekenis een verkorting van Frans chambre secrète 'wc' [1380; Rey], letterlijk 'geheime kamer', waarin het tweede woord de vrouwelijke vorm van het bn. secret is, zie secreet 1.
Het scheldwoord heeft zich eind 19e eeuw ontwikkeld uit het oudere secreet 'wc, vuile plaats'.
Fries: sekreet


  naar boven