1.   leem zn. 'kleihoudende grondsoort'
categorie:
waarschijnlijk erfwoord
Onl. leim 'leem, slijk' in an leimo diupi 'in het slijk van de diepte' [10e eeuw; W.Ps.] en in de plaatsaanduiding in leinculen, letterlijk 'in de leemkuil' (in Maastricht) [1176; Künzel, 223]; mnl. leem 'witte klei' [1240; Bern.].
Os. lēmo (mnd. lēm); ohd. leimo (nhd. dial. Leimen, naast Lehm uit het mnd.); nfri. liem; oe. lām 'klei, slijk' (ne. loam 'leem'); < pgm. *lai-ma-; daarnaast *lai-za, waaruit on. leir 'leem' en de afleiding *lei-zō-, waaruit on. leira 'lemig strand' (nzw. lera 'leem, modder').
Ablautend verwant met pgm. *līma- < *leima-, zie lijm.
Fries: liem


  naar boven