1.   schwung zn. 'vaart'
categorie:
leenwoord
Vnnl. schwung 'vaart, zwier' in het werk mist daarbij den Schwung [1883; Groene Amsterdammer], zij deed dit met zoveel "Schwung" [1889; Leeuwarder Courant].
Ontleend aan Duits Schwung 'zwier, elan' [19e eeuw; Pfeifer], overdrachtelijke betekenis bij algemener 'slingerende of schommelende beweging', met ablaut behorend bij schwingen 'slingeren, zwaaien', zie zwang.
Fries: schwung


  naar boven