1.   butaan zn. 'gas (C4H10)'
categorie:
geleerde schepping
Nnl. butaan 'zeker gas' [1930; Brandt/Haan].
Internationale wetenschappelijke term, gevormd met het achtervoegsel -aan (< Latijn -ānus) en de eerste lettergreep van Grieks boútūron 'boter', zie boter. Uit butaan wordt namelijk boterzuur gemaakt.
Fries: butaan


  naar boven