1.   livrei zn. 'uniform van een bediende of portier'
categorie:
leenwoord
Mnl. livereye 'kledingvoorschrift voor het personeel van een heer' in voor sine cleder van mijns heren livereye 'voor zijn kledingstukken volgens het kledingvoorschrift van mijn heer' [1343-44; MNW], concreet livrey 'uniform volgens zo'n voorschrift' in twee livreyen tsjaers 'twee uniformen per jaar' [1485; MNW].
Ontleend aan Frans livrée 'de kenmerkende kleding overhandigd door een heer aan zijn personeel' [1290; Rey], vrouwelijk verl.deelw. van livrer 'doen toekomen, overhandigen', zie leveren.
Fries: liverei


  naar boven