1.   bedingen ww. 'bij overeenkomst bepalen'
categorie:
geleed woord
Mnl. bedingen 'voor het gerecht brengen, een zaak bepleiten' [1254; CG I, 56]; vnnl. geen kaesen noch zuvel te copen noch te vercopen noch te bedingen 'geen kazen of zuivel te kopen, te verkopen of door onderhandelen te verwerven' [1518; WNT Supp. arrha], bedingen 'bij overeenkomst verkrijgen, bepalen' [1612; WNT aardig].
Afleiding met be- van het werkwoord dingen dat in het Middelnederlands 'een rechtszitting houden, bepleiten, een bod doen' betekent. De betekenis heeft zich ontwikkeld van 'voor het gerecht brengen' via 'door middel van een rechtszaak verwerven' tot 'door onderhandeling verwerven of aanspraak maken op'.
Mnd. bedingen, mhd. bedingen 'bedingen, protesteren'; nfri. betingje.
beding zn. 'voorwaarde'. Vnnl. bedingh 'het in rechten verdragen van een zaak' [1604; WNT].
Fries: betingje◆betingst


  naar boven