1.   behoudens vz. 'met voorbehoud van, behalve'
categorie:
geleed woord, leenvertaling
Mnl. behouden scraven gherechte 'zonder tekort te doen aan het recht van de graaf' [1237; CG I, 34]; vnnl. behoudens dat 'behalve dat' [1554; WNT Supp. aangaan], behoudens 'met uitzondering van' [1576; WNT Supp. appointement].
Afleiding met het achtervoegsel -s, van het verleden deelwoord van het werkwoord behouden, zie houden. Dit verleden deelwoord wordt al in het Oudnederlands gebruikt als weergave van Latijn salvus 'behouden, gered' [10e eeuw; W.Ps.]. Naar het voorbeeld van Latijnse constructies als salvo iure amicitiae 'behoudens het recht van de vriendschap' (Cicero) duikt, mogelijk via Oudfranse constructies als sauf le droit des enfants 'behoudens het recht van de kinderen', in Middelnederlandse oorkonden de huidige constructie op.
De tendens om de -s toe te voegen werd misschien nog versterkt door de 's van de vooropgeplaatste genitief die vaak volgde op het voorzetsel: behouden 's lijfs [1646; WNT] (zie ook het Middelnederlandse citaat).


  naar boven