1.   baguette zn. 'dun stokbrood'
categorie:
leenwoord
Nnl. baguette [1976; Dale].
Ontleend aan Frans baguette 'stokje' [1510], later ook 'stokbrood' < Italiaans bacchetta, verkleinwoord van bacchio 'stok' < Latijn baculum 'stok' (zie ook bacil). Het brood is genoemd naar de vorm.
Eerder kwam baguette al voor als term uit de juweliersvaktaal: 'rechthoekig stukje zilver om lepels en vorken uit te smeden; langwerpig stukje geslepen diamant' (bijv. Dale Hwb 1956), en in de betekenis 'trommelstok' [1795; WNT Aanv.].
Anders dan de omschrijving Frans brood doet vermoeden, komt de baguette oorspr. niet uit Frankrijk, maar uit Oostenrijk.


  naar boven